Home

Welkom bij Bring your Chair

Laten we samen het licht aandoen. In jou en in de wereld!

Bring your Chair* brengt gelijkgestemden samen in de natuur en creëert een ontmoeting. Een onderzoekplek die gaat over spiritualiteit, bewustwording, heling en jezelf zijn. Je uitdagingen, je oplossingen en het verleggen van je denkkader. Voor jezelf, maar ook voor jouw samenleving.

Wat wil je wel en hoe kun je bijdragen. Hoe laat je je hart weer meedoen en wat vind je ziel.

Durf jij je eigen goddelijkheid (godsvonk) al te herkennen, erkennen en accepteren.

Ingeborg laat zich bij iedere bijeenkomst opnieuw inspireren. De mensen die bij elkaar komen merken dat ze een gezamenlijk thema blijken te hebben, die hen bijeen heeft gebracht.

Er zullen ook Specials worden georganiseerd, die over een bepaald thema gaan. Dit thema en de doelgroep wordt dan bij de aankondiging vermeldt.

Een gedicht, speeddaten, delen, stilte en een ritueel zijn onderdeel van het samenzijn en worden door muziek ondersteund. Gezamenlijk wordt een meditatief veld van energie opgebouwd om heling te brengen, voor een ieder die dat nodig heeft, de wereld en jezelf.

De ontmoeting, ook met het ongeziene veld, brengt een gevoel van thuiskomen, een bijdrage kunnen leveren en er niet alleen in staan.

Bewustwording en vooral veel plezier!

Samen met een lach en met compassie naar je eigen uitdagingen kijken en de uitdagingen waar de wereld voor staat, maakt het makkelijker om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen ontwikkeling, groei en de manier waarop jij naar de wereld kijkt en wil kijken.

Wees nieuwsgierig, breng je stoel mee en laat je verrassen. Met name door jezelf!

Hartelijk welkom op een van de samenkomsten, genoemd in de Agenda!

*Ontwikkeld door Ingeborg Hofstede