Home

Welkom bij Bring your Chair

Laten we samen het licht aandoen. In jou en in de wereld!

Bring your Chair* brengt gelijkgestemden samen in de natuur en creëert een ontmoeting. Een onderzoeksplek die gaat over spiritualiteit, bewustwording, heling en jezelf zijn. Je uitdagingen, je oplossingen en het verleggen van je denkkader. Voor jezelf, maar ook voor jouw samenleving.

Wat wil je wel en hoe kun je bijdragen.

Hoe laat je je hart weer meedoen en wat vind je ziel.

Ingeborg laat zich bij iedere bijeenkomst opnieuw inspireren. De mensen die bij elkaar komen merken dat ze een gezamenlijk thema blijken te hebben, die hen bijeen heeft gebracht.

Er zullen ook Specials worden georganiseerd, die over een bepaald thema gaan. Dit thema en de doelgroep wordt dan bij de aankondiging vermeldt.

Een gedicht, speeddaten, delen, stilte en een ritueel zijn onderdeel van het samenzijn en worden door muziek ondersteund. Gezamenlijk wordt een meditatief veld van energie opgebouwd om heling te brengen, voor een ieder die dat nodig heeft, de wereld en jezelf.

De ontmoeting brengt een gevoel van thuiskomen, een bijdrage kunnen leveren, er niet alleen in staan, bewustwording, maar vooral ook plezier.

Samen met een lach en met compassie naar je eigen uitdagingen kijken en de uitdagingen waar de wereld voor staat, maakt het makkelijker om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen ontwikkeling, groei en de manier waarop jij naar de wereld kijkt en wil kijken.

Wees nieuwsgierig, breng je stoel mee en laat je verrassen. Met name door je jezelf!

Wens van Ingeborg:

“Met Bring your Chair hoop ik tevens een steen in het water te zijn voor een licht brengende deelnemer, die de inspiratie en het vertrouwen opdoet om ook in de eigen omgeving een Bring your Chair samenkomst te organiseren.”

Hartelijk welkom op een van de samenkomsten, genoemd in de Agenda!

*Ontwikkeld door Ingeborg Hofstede